Fornuft & følelser Tone og Cecilie snakker om utfordringer for foreldre med nevrodiverse barn

En podkast av: Tone Løwe
Tone Løwe og Cecilie Flo Jahreie er begge coacher og snakker om utfordringer for foreldre med barn med spesielle utfordringer (ADHD, autisme og tourettes) der første del av hver episode er viet foreldrene og deres utfordringer, og siste del er viet hvordan de ville møtt foreldrene i coaching-rollen
Tone Løwe og Cecilie Flo Jahreie er begge coacher og snakker om utfordringer for foreldre med barn med spesielle utfordringer (ADHD, autisme og tourettes) der første del av hver episode er viet foreldrene og deres utfordringer, og siste del er viet hvordan de ville møtt foreldrene i coaching-rollen