Anno 1024

En podkast av Moster 2024

Kategorier:

8 Episoder

 1. Biskop Grimkjell

  Publisert: 11.3.2024
 2. Kva med samane i 1024?

  Publisert: 10.10.2023
 3. Ulovleg seksualitet før og etter kristninga

  Publisert: 16.9.2023
 4. Barneutbering, barsel og kvinners kår

  Publisert: 15.9.2023
 5. Kva trudde folk i Noreg på før og etter 1024?

  Publisert: 8.9.2023
 6. Kristninga som ei hending i Knuts Nordsjøimperium

  Publisert: 30.8.2023
 7. Kva skjedde på Moster?

  Publisert: 23.8.2023
 8. Kristendommen frå Romarriket til Moster

  Publisert: 15.8.2023

1 / 1

Kva hende på Moster i 1024? Var det her Olav den heilage og hans biskop Grimkjell overtyda nordmenn om at kristendomen skulle vere den einaste tillate religionen i Noreg? Var det her dei grunnleggande reglane for kyrkje- og kongemakta blei debattert og skrive ned? Markerer Moster skiljelinjene der ville vikingar blei til lovlydige nordmenn? Eller var det noko heilt anna som skjedde? Ved terskelen til 1000-årsjubileet for innføringa av Kristenretten i 2024, bør vi reflektere over kva som eigentleg skjedde for tusen år sidan. Vi må sjå forbi mytane og forenklingane, gå til kjeldene og leite oss fram til kva vi faktisk veit om overgangen til kristendomen. Kor kom denne kristenretten som skal ha blitt vedtatt på Moster i 1024 frå? Podcasten er støttet av Fritt Ord.