Arbeiderpartiets fall

Har Arbeiderpartiet blitt en haug med elitister som har mistet kontakt med grasrota, er det norske folk for dumme til å skjønne hva som er god politikk, eller er det bare et naturlig resultat av sunn politisk konkurranse? Med frustrert AP-velger Harald Eia og politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hør episoden i appen NRK Radio

Om Podcasten

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: [email protected]. Hør alle episodene i appen NRK Radio