Kongen som ville samle Norge under én lov

Gamle greier - En podkast av Nasjonalbiblioteket - Torsdager

Kategorier:

Etter nesten hundre år med borgerkriger i landet, får Norge en konge i 1261 som velger bort krig. Kong Magnus’ store livsprosjekt er å lage en ny og mer human lovbok som skal gjelde for hele riket. Den nye kongen vil blant annet forby hevn og i noen tilfeller erstatte fysisk straff med bøter.  Men erkebiskopen frykter at kongens prosjekt vil redusere kirkens makt, og saboterer Kong Magnus’ lovarbeid. Men kongen gir seg ikke, og klekker ut en plan for å komme i mål. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.