Thomas Hertog: Om Stephen Hawkings arv och tidens uppkomst

Fri Tanke-podden - En podkast av Fri Tanke - Fredager

Kategorier:

Gäst i veckans podd är Thomas Hertog, professor i teoretisk fysik vid Universitetet i Leuven och tidigare nära samarbetspartner med fysikern Stephen Hawking. I sin aktuella bok »Om tidens uppkomst« beskriver Hertog hur han tillsammans med Hawking utarbetade en ny teori om universums ursprung, som vände upp och ned på den moderna kosmologin.Vad existerade innan tidens början? Hur kan naturlagarna vara så väl lämpade att hysa liv i universum? Och är det möjligt att överblicka universum från ett objektivt utifrånperspektiv? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Visit the podcast's native language site