Richard Dawid: Om icke-empiriska metoder inom fysiken

Fri Tanke-podden - En podkast av Fri Tanke - Fredager

Kategorier:

Gäst i veckans podd är Richard Dawid, teoretisk fysiker och professor i vetenskapsfilosofi vid Stockholms universitet. Dawids forskning fokuserar på filosofiska aspekter av samtida teorier inom högenergifysik och kosmologi och vad han kallar “icke-empirisk konfirmering” (eng. non-empirical theory confirmation). Dawid menar att det finns en viktig distinktion mellan hur vi förstår teorier inom fysiken och hur fysiker får kunskap om världen. Det senare har att göra med vår förståelse av hur teoribildning som sådan går till. Det här är av särskild relevans för vår syn på de vetenskapliga teorier som inte kan verifieras empiriskt, exempelvis strängteorin. Kan vi fortfarande säga att en teori är vetenskaplig om vi inte kan testa den empiriskt? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Visit the podcast's native language site