Gunnar Petri: Om upplysningens historia

Fri Tanke-podden - En podkast av Fri Tanke - Fredager

Kategorier:

Gäst i veckans podd är juristen och författaren Gunnar Petri, snart aktuell med boken Upplysningen som är den sjunde utgåvan i serien Liberal Idédebatt från tidskriften Liberal Debatt. I sin bok går Gunnar Petri till botten med upplysningens kulturella arv som mer än något annat har format vår samtid. Om vi ska förstå dess nytta och motkrafter måste vi studera dess historia. På spel står inget mindre än vår framtid.Vad var upplysningen – denna historiska händelse som under 1700-talet satte människans förnuftsförmågor i rörelse och omstöpte kulturer, individer och samhällen? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Visit the podcast's native language site