Kapittel 10 - Militærmakt

Forsvarskommisjonen av 2021- Forsvar for fred og frihet.Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 202. Avgitt til Forsvarsdepartementet 3. mai 2023.Les hele rapporten på https://forsvarskommisjonen.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonen skal synliggjøre hvilke konsekvenser dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt blant annet ved å bringe nye ideer på banen og diskutere disse i offentligheten. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.