4. Fra fiskerbønder til statsfordrevne flyktninger

«FISKERIBØLGEN» - en podkast av Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava - En podkast av Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava

Kategorier:

Daniel Toften (1908 - 2006) begynte som fisker på seil-åttring da han gikk ut av folkeskolen. Men lenge før den tid jobbet han hardt med tarebrenning, torving og annet gårdsarbeid. Den store omveltningen kom i 1953, da vedtok staten å anlegge en NATO-base mellom Andenes og Haugnes. Staten ekspropierte hus og jord på Haugnes, og det endte med at alle innbyggerne der - om lag 300 personer - måtte flytte fra heimplassen sin. De var blitt lovet stor nok erstatning til å etablere seg på nytt, men de aller fleste måte låne penger for å bygge seg nye hus. Dette er en urett som ikke glemmes så lett.