#4 - Hallo Nederland

De Jongen Zonder Gisteren - En podkast av NPO Luister / WNL

Kategorier:

Jur bouwt een nieuwe identiteit op. Voor Jur voelt de jongen van vóór zijn geheugenverlies als een vreemde. Deze Jur staat met andere overtuigingen in het leven. Hoe is hij veranderd? Wat betekent dit voor vriendschappen? En hoort Nederlander zijn al bij zijn nieuwe ik? 

Visit the podcast's native language site