#3 - Van Harvard naar de basisschool

De Jongen Zonder Gisteren - En podkast av NPO Luister / WNL

Kategorier:

Jur is alle kennis over de wereld verloren. Hij gaat daarom terug naar de basisschool en leert over de Tweede Wereldoorlog, Sinterklaas en Willem van Oranje. Hier blijkt dat alles wat voor ons vanzelfsprekend is, voor hem niet meer geldt. De regels en nuances in taal is hij kwijt en ook de sociale afspraken is hij vergeten. Hoe betreedt hij deze wereld vol met ongeschreven regels? 

Visit the podcast's native language site