E77 - Leieprisinflasjonsspiral?

Boligbobla - En podkast av Eiendom Norge

Kategorier:

Det er siste året har det vært en historisk sterk vekst i utleieboligprisene i Norge.  Utviklingen må sees i sammenheng med endringer av fundamentale faktorer i boligmarkedet som sterk befolkningsvekst, økt skatt på sekundærbolig, høyere rente, inflasjon og færre uteboliger. Samtidig er det stor politisk interesse for utleiemarkedet og nedsatt et utvalg som skal utrede endringer av husleieloven. Vi spør: Hvordan sikre et bredt tilbud av utleieboliger i Norge og moderate leiepriser? Og: Kan vi risikere en leieprisinflasjonsspiral, der husleiene og KPI driver hverandre gjensidig oppover? Gjester: Leder husleielovutvalget og forsker Jardar Sørvoll (Bovel, Oslo Met) og professor Are Oust (NTNU Handelshøyskolen). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.