#4 - Barn og Åndelighet

I denne episoden snakker vi om Barn og Åndelighet. Når vi blir født kommer vi da fra en åndelige, ikke-fysisk verden inn i den fysiske?Har vi alle intuitive evner som er "skrud på" når vi blir født slik Kim Are opplevde? Hvis ja, hva er da grunnen til at mange ikke har slike evner aktivert i voksen alder?...og hvordan kan da man bevare sine intuitive evner mens man vokser opp?Kim Are forteller hvordan han opplevde det å leve med intuitive evner hele tiden da han vokste opp---Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på noe fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Med denne podkasten vil Kim Are Stende og Camillo Løken tilby litt åndelig påfyll hver uke. De vil snakke løst og fast om ulike åndelige, ikke-fysiske temaer basert på egen erfaring gjennom flere år. I tillegg vil du bli introdusert til forskjellige enkle øvelser du kan gjøre selv for å utvikle mer av de iboende intuitive evnene du besitter.

---

Kim Are Stende er født klarsynt og har praktisert denne og andre intuitive evner hele livet.

Camillo har har gjennom de siste 17 år vært drevet av en uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom det åndelige, ikke-fysiske og det jordlige, fysiske.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.