#19 - Samtale med Kim Ares guide og hjelper Martin

I denne episoden vil Kim Are gå i full transe og dermed åpne opp for at hans hjelper og guide Martin kommer igjennom.Når Kim Are går i full transe trenger han noen som passer på ham. Det gjør hans gode venn gjennom mange år Vibeke Kvam.Hun er derfor med oss i denne episoden og tar imot Martin. Deretter får jeg, Camillo. anledning til å stille spørsmål til Martin. Vibeke har utført mange seanser med Kim Are og Martin og fortalt Vibeke at han levde rundt 1900 taller i gamle Christiania.Kim Are husker ingenting av seansen når han kommer tilbake fra full transe noe han forteller litt om på slutten av denne episoden.----  Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på noe fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Med denne podkasten vil Kim Are Stende og Camillo Løken tilby litt åndelig påfyll hver uke. De vil snakke løst og fast om ulike åndelige, ikke-fysiske temaer basert på egen erfaring gjennom flere år. I tillegg vil du bli introdusert til forskjellige enkle øvelser du kan gjøre selv for å utvikle mer av de iboende intuitive evnene du besitter. ---Kim Are Stende er født klarsynt og har praktisert denne og andre intuitive evner hele livet.Camillo har har gjennom de siste 17 år vært drevet av en uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom det åndelige, ikke-fysiske og det jordlige, fysiske. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.