#13 - Viktigheten av et helhetlig, holistisk syn

I denne episoden intervjuer vi Kari Bø som blant annet er spesialpedagog, Enneagramcoach, MFN-instruktør, NLP-coach og Holistisk terapeut.Hun snakker om viktigheten av et helhetlig, holistisk syn - det å se hele mennesket.Som mennesker går vi igjennom mange ulike utfordringer på denne dualistiske tre-dimensjonale jorda.Vi har i mange hundre år behandlet mennesker som kun et fysiske vesen, men gjennom en større forståelse er det fler og fler som ser på hele mennesket som viser oss at vi også er ikke-fysiske, energi vesener med ikke-fysiske abstrakte kvaliteter.Vi lengter alle «hjem» og Kari møter deg først der du er, skaper trygghet og rydder/oppdager blokkeringer gjennom pust og andre teknikker på det nivået det viser seg, og slik kan hun følge i gruppe eller individuelt så langt samarbeidet fører. Trygghet er forutsetning for alt. ----  Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på noe fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Med denne podkasten vil Kim Are Stende og Camillo Løken tilby litt åndelig påfyll hver uke. De vil snakke løst og fast om ulike åndelige, ikke-fysiske temaer basert på egen erfaring gjennom flere år. I tillegg vil du bli introdusert til forskjellige enkle øvelser du kan gjøre selv for å utvikle mer av de iboende intuitive evnene du besitter. ---Kim Are Stende er født klarsynt og har praktisert denne og andre intuitive evner hele livet.Camillo har har gjennom de siste 17 år vært drevet av en uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom det åndelige, ikke-fysiske og det jordlige, fysiske. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.